Shopping cart

Yardımcı metinler

Matematikte Kavram Yanılgıları

Pts 30 Eki, 2023

Matematikte Kavram Yanılgıları

Matematikte Kavram Yanılgıları: Temel Kavramlar ve Eğitimdeki Etkileri

Matematik, evrensel dillerden biri olarak kabul edilir ve günlük yaşamdan ileri teknolojiye kadar her alanda temel bir rol oynar. Ancak, matematik eğitiminde sıkça rastlanan kavram yanılgıları, öğrencilerin bu dili doğru bir şekilde anlamasını ve kullanmasını engelleyebilir. Bu makalede, matematikteki kavram yanılgılarını, bu yanılgıların nedenlerini ve eğitimde bu yanılgıların nasıl ele alınabileceğini inceleyeceğiz. Makalemizde Piaget, Vygotsky ve Bruner gibi eğitimcilerin teorilerini ve Dienes, Van Hiele gibi matematik eğitimi uzmanlarının çalışmalarını temel alacağız.

Kavram Yanılgılarının Tanımı ve Türleri

Kavram yanılgısı, bir öğrencinin matematiksel bir kavramı yanlış anlaması veya yanlış bir şekilde uygulaması durumudur. Bu yanılgılar genellikle öğrencilerin önceki bilgilerine veya yanlış öğrenilmiş algoritmalara dayanır. Matematikte sıklıkla rastlanan kavram yanılgıları arasında sayıların doğası, kesirler, oran ve orantı, geometrik şekiller ve cebirsel ifadeler yer alır.

Önemli Kavram Yanılgıları ve Örnekler

 1. Sayılar ve Sayı Doğası: Öğrenciler, sayıları yalnızca saymak için kullanılan araçlar olarak algılayabilir. Bu durum, negatif sayılar veya irrasyonel sayılar gibi kavramların anlaşılmasını zorlaştırır. Örneğin, "-5 sayısı 0’dan küçüktür" ifadesini anlamakta güçlük çekebilirler.

 2. Kesirler: Kesirlerdeki yanılgılar genellikle pay ve paydayı yanlış yorumlamaktan kaynaklanır. Örneğin, öğrenciler 1/2 ile 2/4'ün eşit olduğunu kavramakta zorlanabilir.

 3. Oran ve Orantı: Oran ve orantı kavramlarını anlamak, özellikle farklı bağlamlarda uygulandığında zor olabilir. Örneğin, "3:1 oranında karışım" ifadesinin ne anlama geldiğini kavramak.

 4. Geometri: Geometrik şekiller ve özellikleri konusunda yanılgılar yaygındır. Örneğin, tüm dörtgenlerin dikdörtgen olduğunu düşünmek gibi.

 5. Cebir: Değişkenler ve denklemlerle ilgili kavram yanılgıları, öğrencilerin cebirsel düşünmeyi anlamalarını engelleyebilir. Örneğin, x'in her zaman bir sayıyı temsil ettiğini varsaymak.

Kavram Yanılgılarının Nedenleri

 1. Önceki Deneyimler ve Yanlış Öğrenme: Öğrenciler, önceki öğrenme deneyimlerinden gelen yanlış veya eksik bilgilerle yeni kavramları yanlış bir şekilde ilişkilendirebilirler.

 2. Öğretim Yöntemleri: Bazı öğretim yöntemleri, öğrencilerin kavramları derinlemesine anlamalarını engelleyebilir. Örneğin, sadece formülleri ezberlemeye dayalı bir öğretim, kavramların temelini anlamayı zorlaştırır.

 3. Dil ve İletişim: Matematiksel dil ve semboller, bazen yanılgılara yol açabilir. Öğrenciler, matematiksel terimleri veya sembolleri yanlış yorumlayabilirler.

 4. Bilişsel Gelişim: Piaget’in bilişsel gelişim teorisi, çocukların belirli bir yaşa gelmeden bazı soyut kavramları anlamakta zorlanabileceğini öne sürer. Örneğin, küçük çocuklar dönüşüm geometrisi kavramlarını anlamakta zorlanabilirler.

Kavram Yanılgılarını Ele Alma Yöntemleri

 1. Öğrenci Merkezli Öğretim: Vygotsky’nin sosyo-kültürel öğrenme teorisine göre, öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarına ve önceki bilgilerine odaklanan bir öğretim, kavram yanılgılarını düzeltmeye yardımcı olabilir.

 2. Somut Materyaller ve Görseller: Dienes’in çoklu temsil teorisi, öğrencilerin matematiksel kavramları somut materyaller ve görseller aracılığıyla daha iyi anlayabileceğini öne sürer. Örneğin, kesirleri anlamak için pasta dilimleri kullanılabilir.

 3. Sorgulama Temelli Öğrenme: Bruner’in keşfetme öğrenmesi teorisi, öğrencilerin kendi başlarına sorgulayarak ve keşfederek öğrenmelerinin, kavramların daha iyi anlaşılmasına katkı sağladığını belirtir.

 4. Van Hiele Geometrik Düşünme Modeli: Van Hiele’in geometrik düşünme seviyeleri, öğrencilerin geometrik kavramları adım adım anlamalarına yardımcı olabilir. Bu model, geometrik düşünmenin seviyelerini tanımlar ve öğretmenlere bu seviyelere göre öğretim yapma imkanı sunar.

Sonuç

Matematikteki kavram yanılgıları, öğrencilerin matematiksel düşünme ve problem çözme becerilerini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, eğitimcilerin bu yanılgıları tanıması, nedenlerini anlaması ve etkili öğretim stratejileri kullanarak bu yanılgıları düzeltmesi önemlidir. Bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımları, somut materyaller ve görseller, sorgulama temelli öğrenme ve düşünme seviyelerine uygun öğretim, matematikteki kavram yanılgılarını ele almak için etkili yöntemler arasındadır. Bu yaklaşımlar, öğrencilerin matematiksel kavramları doğru bir şekilde anlamalarını ve uygulamalarını sağlayarak, onların matematiksel becerilerini geliştirebilir ve matematiğe karşı olumlu bir tutum geliştirmelerine katkı sağlayabilir.

0 Yorum

Yorum Yaz